ROT-avdrag när du anlitar elektriker,
dra av 30 % av arbetskostnaden

ROT-avdrag innebär att du som privatkund bara betalar 70 procent arbetskostnaden för elarbeten som utförs i din bostad. ROT-avdraget gäller t.ex. för att dra in el i ett nytt hus, byta ut dina gamla elledningar eller för att utför fasta installationer och reparationer som inbegriper el.

Du kan även få ROT-avdrag för att gräva ner elen som försörjer ditt bostadshus. ROT-avdraget täcker arbetskostnaderna för nedgrävningen på tomten där huset står.Du har också rätt till ROT-avdrag för elarbeten som utförs i din bostadsrätt. Vanliga elarbeten som utförs i lägenheter är moderninsering av lägenhetens elsystem, byte av elcentral (nytt proppskåp) och installation av extra vägguttag.
Mer information finns på skatteverket.se